Friday, January 21, 2011

2# ARABIC - قواعد (Tatabahasa) اسم مرفوع

اسم مرفوع (ismu marfu3) adalah hukum bagi sesuatu perkataan yang terdiri daripada ;

 االإعراب (Al-i3rab) iaitu-
  • الخبر
  • االمبتدأ (mubtada') - Subjek
  • فاعل
  • نائب فاعل
  • اسم كان
  • خبر إن 
  • توابع
Dan setiap الإعراب tersebut pula mempunyai علامة(a3alamat) yang tersendiri mengikut jenisnya..
علامة tersebut adalah;

  • الضمة ; Baris Depan untuk  جمع التكسىر , المؤنث السالم , المفراد,  Contoh  خرجُ
  • الألف ; Huruf alif  (ا) untuk المثنى Contoh  الطالبان
  • الواو ; Huruf wau (و) untuk جمع المذكر السالم ,الأسماء خمسة  Contoh  المسلمون ,ابو
p/s : Saya seorang pelajar juga, jadi sekiranya ada kesalahan, sila bagitau saya ya 

No comments: